Suurim valik second hand -brändirõivaid
Tasuta kohaletoimetamine kui tellimus on üle 99€

Müügitingimused

Kehtiv alates 22.11.2022.

MÜÜGITEENUS

Emmy Clothing Company Oy (Soome registreerimisnumber 2693438-9) (edaspidi nimetatud “Emmy”) müüb kasutatud tooteid täisealistele eraisikutele. Kasutatud tooteid müüakse komisjonikaubana, kus toode kuulub teisele eraisikule (Müüja), aga ostja (Ostja) astub ostutehingusse Emmyga.

Emmyle tooteid müüki andes nõustub Müüja käesolevate Müügitingimustega. Emmy sorteerib, pildistab, hindab ja ladustab tooted müügiperioodiks. Emmy hoolitseb ostetud toodete Ostjale toimetamise, võimalike tagastuste, maksete kogumise, klienditeeninduse ja tekkinud müügitulu maksmise eest Müüjale.

Kohaldame kasutatud kauba müümisel Soome käibemaksuseaduses (§79a) sätestatud erineva piirmääraga maksustamise põhimõtet. Sellest johtuvalt rakendub müüdava kauba suhtes 0% käibemaks. Seevastu teiste võimalike toodete, ettevõtetelt müügiks saadud toodete ja postikulude suhtes rakendub 24% käibemaks.

Jätame endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, siin hulgas hinnapoliitikat, müügiperioodi kestvust ja müügitulu jagunemist.

TOODETE KOHALETOIMETAMINE

Emmy võtab müüki naiste, meeste ja laste kasutatud brändiriideid, -jalatseid, -aksessuaare, -päikeseprille ja -kotte ja matkavarustust. Tooted peavad olema müügikõlbulikud (terved, puhtad, lõhnata, kaasaegsed, tootesilt eemaldamata). Emmy peab loetelu kaubamärkidest, mida müüki ei võeta. Tooteid kogutakse Soomes ja Eestis.

Toodete müüki saatmiseks on Eestis momendil kolm võimalust:

  1. Toodete toimetamine avalikesse kohtadesse paigutatud Emmy kogumiskastidesse
  2. Omniva Pakiautomaadi kaudu.
  3. Kulleriga korje kodust

Tooted tuleb pakkida kindlalt suletud vastupidavatesse kottidesse/pakenditesse nii, et need kannatavad transporti. Posti teel saates võib kasutada ka pappkaste suurima lubatud suurusega 38 cm x 64 cm x 39 cm ja kaaluga kuni 30kg. Kulleriga kodust korje puhul peab kasutama pappkaste suurima lubatud suurusega 80 cm x 60 cm x 50 cm ja kaaluga kuni 20 kg. Kogumiskasti kasutades võib üks müügipartii koosneda rohkem kui ühest pakendist.

Müüja peab enne toodete saatmist täitma elektroonilise Emmy saatelehe. Iga tarnitav pakk peab olema selgelt tähistatud saatelehelt saadud EMMY tunnusega. Saatelehe teave kehtib kõigi selle partii pakendite kohta, v.a. müügitulu arveldus, mille valik kehtib kõigile Müüja poolt müüdud toodetele, mille müügitulu pole müügipartii kättesaamise ajaks Müüjale krediteeritud. Seetõttu saab müüjal korraga kehtida ainult üks müügitulu meetod, mille puhul see kehtib kõigi müügis olevate müügiartiklite kohta. Müüja vastutab selle eest, et müüja esitatud teave oleks õige ja ei riku kolmandate isikute õigusi. Kõikides olukordades vastutab Müüja selle eest, et Müüjal on õigus müüa ja saata tarnitud tooteid Emmyle müügiks. Emmy ei vastuta müügipartiide eest, millelt puuduvad EMMY saatelehe tunnused ja /või ei ole korralikult pakitud.

Toodete jätmine Emmy kogumiskastidesse toimub Müüja omal vastutusel. Emmy vastutus toodete käitlemise ja säilitamise eest algab pärast toodete vastuvõtmist Emmy tegevuskohas. Emmy kogumiskastid on lukus ja need paigutatakse alati kaamerate poolt või muul moel valvatud siseruumidesse, kus kastist möödub lahtiolekuajal alati palju inimesi. Kogumiskastil on ka vargusevastane konstruktsioon.

Emmy vastutus kahju hüvitamise eest on kõigil juhtudel piiratud otseste kahjudega ja maksimaalselt 50% üksiku toote õiglasest müügiväärtusest.

MÜÜGIAEG

Emmy kohustub tooteid müüma 6 kuud. Müügitingimustega nõustudes kohustub müüja andma oma toote Emmyle müügiks 6 kuuks.

MÜÜGIKANALID

Tooteid müüakse peaasjalikult Emmy hallatavas e-poes. Emmyl on õigus panna tooteid Müügiperioodil müüki ka teiste kanalite kaudu, nagu näiteks interneti oksjonid, teistesse internetikeskkondadesse, e-kaubanduse keskkondadesse või Emmy koostööpartnerite e-poodidesse. Emmyl on õigus müüa tooteid ka otse laost ning võimalikes enda ja koostööpartnerite müügipunktides.

HINNA MÄÄRAMINE JA TOODETE MÜÜKIPANEK

Emmy määrab kindlaks toodete seisukorra ja müügikõlblikkuse ning otsustab selle alusel nende müüki paneku. Toote müügikõlblikkus määratakse kindlaks kehtivate rõiva- ja pakkimisjuhiste alusel, järgides Emmy äranägemist toodete müügikõlblikkusest ehk sellest, millised on iga toote müügi eeldused. Müüki võtmiseks peab toote bränd olema lubatud brändide nimekirjas ja toode ise terve, puhas, lõhnata ning kaasaegse tegumoega. Emmy ei võta müüki karusnahast kasukaid, aluspesu, beebipakkide sisu, sõrmuseid, kellasid ega mänguasju. Ka väike auk, katkenud õmblus, äralõigatud tootesilt või mõni muu sarnane defekt toob reeglina kaasa toote väljapraakimise. Plekid, kulumine ja mitte ajakohasus on ka kõige levinumad välja praakimise põhjused.

Emmyl on õigus iga müügiks saadetud toote kohal otsustada toodet müüki mitte panna. Müügikõlbmatud tooted annetatakse heategevuseks või antakse tekstiilijäätmete kogumispunkti kaudu taaskasutusse, kui Müüja ei ole toodete saatmisel valinud müügikõlbmatute toodete tagastamist. Tooted töödeldakse edasi kas heategevuseks, keskkonna- ja tööhõivetöö toetamiseks või suunatakse need tekstiili taaskasutusse. Tekstiili taaskasutamise eest saab Emmy oma partnerilt nominaalset sorteerimise hüvitist kilogrammide alusel, millest Müüjale tulu ei maksta. Sellisel juhul Müüja ei saa enam tooteid tagasi. Juhul, kui Müüja on palunud müügikõlbmatud tooted endale tagasi saata, saadetakse need kohe peale toodete töötlemist ja hinnangut Müüjale tagasi. Tagastus on tasuline, vt tingimuste peatükki "TOODETE TAGASTAMINE MÜÜJALE”.

Emmy informeerib iga müügipartii puhul müüjat kui tooted on lisatud e-poodi müüki. Soovitame müüjal kontrollida müüki antud toodete andmeid müüjakontolt ning informeerida Emmy klienditeenindust viivitamatult kõikidest võimalikest vigadest ja puudustest (info@emmystore.ee).

HINNASTAMINE

Emmy määrab müüdavatele toodetele müügihinna, mis Emmy hinnangul vastab kõige paremini turuhinnale, millega toodet ostetakse. Järk-järgult väheneb müügihind automaatsete allahindlustega. Lisaks saab Emmy igal ajal muuta toodete müügihindu ja määrata neile sooduskampaaniaid, mis mõjutavad lõplikku ostuhinda.

MÜÜMATA JÄÄNUD TOOTED

Müügiaja jooksul müümata jäänud tooted loetakse väärtusetuks ja need saavad müügiaja lõppedes automaatselt ja tasuta Emmy omaks juhul kui müügiperioodi lõpus müüja ei lunasta oma müüja lehe kaudu soovitud tooted endale tagasi. Lunastamine on tasuline, vt rubriiki „Toodete tagastamine müüjale”. Emmy omandisse sattunud tooteid töödeldakse edasi kas heategevuseks, keskkonna- ja tööhõivealase töö toetamiseks või suunatakse need tekstiili taaskasutusse.

TOODETE TAGASTAMINE MÜÜJALE

Müüki kõlbmatud tooted:
Müüjal on võimalus saatelehel valida, kas ta soovib müügikõlbmatute toodete tagastamist. Müügikõlbmatute toodete tagastamine Müüjale toimub kohe pärast toodete töötlemist ja hinnangut. Toodete tagastamistasu on 15,90 €.

Tagastamiskulust Müüjale eraldi arvet ei esitata, see arvatakse maha Müüja müügitulust. Tagastamistasu arvestatakse alati maha müügipartii esimesest tasumisele kuuluvast müügitulust ja peale seda valikut muuta ei saa. Müügikonto saldo võib kulude tõttu olla negatiivne. Negatiivset saldot Müüjalt sisse ei nõuta, kuid järgmise Müügipartii saatmisel võetakse Müügitulu arvestamise arvesse negatiivne algsaldo.

Müümata jäänud tooted:
Pärast müügiperioodi (6 kuud) teavitatakse Müüjat e-posti teel, kui tal on jäänud tooteid müümata. Seejärel saab müüja minna oma müüja lehele ja lunastada tagasi müümata tooted, mida ta soovib 12,90 € suuruse töötlemistasu eest. Lisaks sellele lisandub saadetise eest postikulu vastavalt Emmy kehtivale hinnakirjale, kui tooted saadetakse Müüjale. Lunastada tuleb soovitud tooted 2 nädala jooksul pärast sõnumi saamist. Pärast seda lähevad tooted tasuta üle Emmy omandisse.

MÜÜJA MÜÜGITULU

Emmy maksab iga müüdud toote lõplikust müügihinnast Müüjale tema osa müügitulust (”Müügitulu”) ning jätab ülejäänu komisjoni tasuks endale. Müügitulu makstakse välja kehtiva tulumäära tabeli alusel. Võimalikud Emmy poolt rakendatud kampaaniad ja allahindlused mõjutavad lõplikku müügihinda ja seeläbi ka Müügitulu summat. Tähelepanu! Müügitingimused ja tulutabel on uuendatud 1.1.2023. Loe lisa >>

Müüja otsustab, kas võtab Müügitulu välja rahas või Emmy kinkekaardina. Soovi korral võib Müüja annetada Müügitulu Emmy kaudu heategevuseks või jäta need lunastamata, sellisel juhul kasutab Emmy neid tulusid oma teenuse arendamiseks.

Emmy kannab võimaliku müügitulu Müüjale alles seejärel, kui makse on laekunud Ostjalt täies ulatuses. Müügitulu makstakse ja kinkekaarte antakse üle kord kuus, müügihetkele järgneva kuu viimasel päeval. Sellega tagatakse Ostjale piisav aeg toodete kättesaamiseks ning seadusliku 14-päevase tagastusõiguse kasutamiseks.

Juhul, kui Müügitulu on ühe kuu jooksul kogunenud alla 10€, jääb see ootele ning liidetakse järgmise kuu Müügituluga. Kogu väljamaksmata Müügitulu makstakse välja hiljemalt Müügiperioodi lõppemisele järgneva kuu viimasel päeval. Lõpparve miinimumsumma on 1€. Sellest väiksemaid summasid me välja ei maksa ega kanna ka kinkekaardile.

KÄITLUS- JA TRANSPORDIKULU Emmy arvestab Müüja toodud toodete esimesest Müügitulust maha 6,90€ käitlus- ja transpordi kuludeks igalt kogumiskasti loovutatud partiilt või postiga / pakiautomaadiga saates 6,90€ igalt postitatud kastilt/pakendilt (edaspidi ”Transpordikulu”).

Nii Transpordikulu kui Tagastuskulu arvatakse Müügitulust maha enne selle maksmist Müüja kontole või kinkekaardile.

2022 aastal müüki lisatud toodete puhul vähendame töötlemistasu 1,30 € iga müüdud toote kohta. Tooted, mis on müüki lisatud 1.1.2023 ja pärast seda, vähendame avaldamistasu 1 € iga täiskasvanutele mõeldud toote kohta ja 0,50€ lastetoote kohta. Müügitulust arvestatakse maha töötlemis- ja avaldamistasu. Kui müügitulu on väiksem kui võetavad tasud, on müügitulu 0 €. Mitte mingil juhul ei pea müüja Emmyle negatiivset saldot tasuma.

Lisaks on Emmyl õigus nõuda Müüjalt sisse mõistlikud Müüja tegevusest põhjustatud lisakulud, kui Müüja ei täida kauba müüki jätmiseks antud juhiseid (näit. suur kogus müügikõlbmatuid riideid).

VASTUSE PIIRANG JA VÄÄRAMATU JÕUD

Emmy ei vastuta hilinemiste ega kahjude eest, mis on põhjustatud väljaspool Emmy mõjupiiri jäävatest asjaoludest, mille ilmnemist ei olnud mõistlikkuse piires võimalik ette näha või mille tagajärgi ei olnud võimalik vältida. Vääramatuks jõuks loetakse muuhulgas: töövaidlustega seotud meetmed, personali haigestumine, tulekahjud, looduskatastroofid, impordi- ja ekspordi keelud ning transpordi häired.

E-poe tegevus võib katkeda Emmyst mitteolenevatel põhjustel. Emmy ei garanteeri pidevalt, häireteta ega turvalist e-poodi pääsemist ega selle kasutamist. E-poodi pakutakse ”sellisena, nagu see on”, ”siis, kui on kasutatav” ja koos kõikide vigadega.

MUU

Makseraskuste korral käivitavad Emmy või viimase koostööpartnerid sissenõudemenetluse ja katavad võimalikud sissenõude menetlusega kaasnevad kulud. Võimaliku makseviivituse riski korral ei maksta kõnealuselt tootelt mingit Müügitulul.

Vaidluste ja erimeelsuste korral võib Müüja pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Juhul, kui vaidlus või erimeelsus jõuab kohtusse, käsitletakse seda Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.