Enam kui 80 000 disainerrõivast koosnev valik
Üle 59 € tellimustele kohaletoimetamine tasuta!

Müügitingimused

Kehtiv alates 1.3.2021

MÜÜGITEENUS

Emmy Clothing Company Oy (Soome registreerimisnumber 2693438-9) (edaspidi nimetatud “Emmy”) müüb kasutatud tooteid täisealistele eraisikutele. Kasutatud tooteid müüakse komisjonikaubana, kus toode kuulub teisele eraisikule (Müüja), aga ostja (Ostja) astub ostutehingusse Emmyga.

Emmyle tooteid müüki andes nõustub Müüja käesolevate Müügitingimustega. Emmy sorteerib, pildistab, hindab ja ladustab tooted müügiperioodiks. Emmy hoolitseb ostetud toodete Ostjale toimetamise, võimalike tagastuste, maksete kogumise, klienditeeninduse ja tekkinud müügitulu maksmise eest Müüjale.

Kohaldame kasutatud kauba müümisel Soome käibemaksuseaduses (§79a) sätestatud erineva piirmääraga maksustamise põhimõtet. Sellest johtuvalt rakendub müüdava kauba suhtes 0% käibemaks. Seevastu teiste võimalike toodete, ettevõtetelt müügiks saadud toodete ja postikulude suhtes rakendub 24% käibemaks.

Jätame endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, siin hulgas hinnapoliitikat, müügiperioodi kestvust ja müügitulu jagunemist.

TOODETE KOHALETOIMETAMINE

Emmy võtab müüki naiste, meeste ja laste kasutatud brändiriideid, -jalatseid, -aksessuaare, -päikeseprille ja -kotte. Tooted peavad olema müügikõlbulikud (terved, puhtad, lõhnata, kaasaegsed, tootesilt eemaldamata). Emmy peab loetelu kaubamärkidest, mida müüki ei võeta. Tooteid kogutakse Soomes ja Eestis.

Toodete müüki andmiseks on Eestis momendil kolm võimalust:

  1. Toodete toimetamine avalikesse kohtadesse paigutatud Emmy kogumiskastidesse
  2. Pakiautomaadi kaudu
  3. Kulleriga korje kodust

Tooted tuleb pakkida kindlalt suletud vastupidavatesse kottidesse. Posti teel saates võib kasutada ka pappkaste suurima lubatud suurusega 38 cm x 64 cm x 39 cm ja kaaluga kuni 30kg. Kulleriga kodust korje puhul peab kasutama pappkaste suurima lubatud suurusega 80 cm x 60 cm x 50 cm ja kaaluga kuni 20 kg. Kogumiskasti kasutades võib üks saatepartii koosneda rohkem kui ühest kotist.

Müüja peab enne toodete saatmist täitma elektroonilise Emmy saatelehe. Iga tarnitav pakk peab olema selgelt tähistatud saatelehelt saadud EMMY tunnusega. Saatelehe teave kehtib kõigi selle partii pakendite kohta, v.a. müügitulu arveldus, mille valik kehtib kõigile Müüja poolt müüdud toodetele, mille müügitulu pole müügipartii kättesaamise ajaks Müüjale krediteeritud. Müüja vastutab selle eest, et müüja esitatud teave oleks õige ja ei riku kolmandate isikute õigusi. Kõikides olukordades vastutab Müüja selle eest, et Müüjal on õigus müüa ja saata tarnitud tooteid Emmyle müügiks. Emmy ei vastuta kottide eest, millelt puuduvad EMMY tunnusega.

Toodete jätmine Emmy kogumiskastidesse toimub Müüja omal vastutusel. Emmy vastutus toodete käitlemise ja säilitamise eest algab pärast toodete vastuvõtmist Emmy tegevuskohas. Emmy kogumiskastid on lukus ja need paigutatakse alati kaamerate poolt või muul moel valvatud siseruumidesse, kus kastist möödub lahtiolekuajal alati palju inimesi. Kogumiskastil on ka vargusevastane konstruktsioon.

Emmy vastutus üksiku toote eest piirdub maksimaalselt 50% toote õiglasest väärtusest.

MÜÜGIAEG

Emmy kohustub müüma tooteid vähemalt 6 kuud ja tavaliselt lõpetatakse müük 6 kuu või sellele vahetult järgnenud lõpumüügi kampaania järel. Emmy võib pikendada omal äranägemisel üksikute toodete müügiaega kuni 12 kuuni, näiteks selliste toodete, mille nõudlus vaheldub hooajati. Müüjal on õigus paluda Emmyl müük pärast 6 kuud lõpetada.

MÜÜGIKANALID

Tooteid müüakse peaasjalikult Emmy hallatavas e-poes. Emmyl on õigus panna tooteid Müügiperioodil müüki ka teiste kanalite kaudu, nagu näiteks interneti oksjonid, teistesse internetikeskkondadesse, e-kaubanduse keskkondadesse või Emmy koostööpartnerite e-poodidesse. Emmyl on õigus müüa tooteid ka otse laost ning võimalikes enda ja koostööpartnerite müügipunktides.

HINNA MÄÄRAMINE JA TOODETE MÜÜKIPANEK

Emmy määrab kindlaks toodete seisukorra ja müügikõlblikkuse ning otsustab selle alusel nende müükipaneku. Toote müügikõlblikkus määratakse kindlaks kehtivate rõiva- ja pakkimisjuhiste alusel, järgides Emmy äranägemist toodete müügikõlblikkusest ehk sellest, millised on iga toote müügieeldused. Müüki võtmiseks peab toote bränd olema lubatud brändide nimekirjas ja toode ise terve, puhas, lõhnata ning kaasaegse tegumoega. Emmy ei võta müüki karusnahast kasukaid, aluspesu, beebipakkide sisu, sõrmuseid, kellasid, päikeseprille ega mänguasju. Ka väike auk, katkenud õmblus, äralõigatud tootesilt või mõni muu sarnane defekt toob reeglina kaasa toote väljapraakimise.

Emmyl on õigus müügiks saadetud tooteid müüki mitte panna. Müügikõlbmatud tooted annetatakse heategevuseks või antakse tekstiilijäätmete kogumispunkti kaudu kaaskasutusse, kui Müüja ei ole toodete saatmisel valinud müügikõlbmatute toodete tagastamist. Juhul, kui Müüja on palunud müügikõlbmatud tooted endale tagasi saata, saadetakse need koos müügiaja lõpuks müümata jäänud toodetega Müüjale tagasi. Tagastus on tasuline, vt tingimuste peatükki "TOODETE TAGASTAMINE MÜÜJALE”.

Tähelepanu! Juhul, kui müüja ei ole toodete tagastamist soovinud, saadetakse müügikõlbmatuks tunnistatud tooted otse heategevusse või taaskasutusse ning neid ei ole seejärel enam võimalik tagasi saada.

Emmy informeerib iga müügipartii puhul müüjat kui tooted on lisatud e-poodi müüki. Soovitame müüjal kontrollida müüki antud toodete andmeid müüjakontolt ning informeerida Emmy klienditeenindust viivitamatult kõikidest võimalikest vigadest ja puudustest (info@emmystore.ee).

HINNASTAMINE

Emmy määrab müüdavate toodetele müügihinna, mis Emmy hinnangul vastab kõige paremini turuhinnale, millega toodet ostetakse. Emmy võib igal ajal muuta toodete hindu ja läbi viia allahindluskampaaniaid, mis võivad mõjutada lõplikku müügihinda.

Kui toode ei ole 4 kuu jooksul müügiks läinud, võib Emmy suunata selle lõpumüüki või mõnesse muusse sarnasesse kampaaniasse (näiteks "Täpse raha päevad"), kusjuures toote müügihind võib oluliselt väheneda.

MÜÜMATA JÄÄNUD TOOTED

Müügiaja jooksul müümata jäänud tooted loetakse väärtusetuks ja need saavad müügiaja lõppedes automaatselt ja tasuta Emmy omaks, kui müüja ei ole teatanud tooteid müüki andes, et soovib oma tooteid tagasi. Toodete tagastamine on tasuline, vt tingimuste peatükki "TOODETE TAGASTAMINE MÜÜJALE”. Pärast seda, kui tooted on läinud Emmy omandisse, otsustab Emmy toodete järelkäitluse, sh annetab tooted heategevuseks või annab need taaskasutamiseks üle tekstiilijäätmete kogumispunkti.

TOODETE TAGASTAMINE MÜÜJALE

Müüja saab müügi saatelehel määrata, kas soovib müümata jäänud ja müügikõlbmatuid tooteid tagasi. Tagastus toimub alati konkreetse müügipartii müügiaja lõppedes ning siis tagastatakse müüjale ka varasemalt müügikõlbmatuks loetud tooted. Tagastus maksab alati 15,90€ ("tagastuskulu"), kui tooted tagastatakse müüjale posti teel. Tagastuskulu arvatakse müüjale makstavast müügitulust maha. Tagastuskulu rakendatakse müüja poolt müüki toodud müügipartiide kaupa. Müüjal on õigus saatelehel valida toodete tagastamist nii müügikõlbmatute toodete kui ka müümata jäänud toodete osas - valides mõlema tagastuse, rakendub Tagastuskulu mõlemale eraldi. Tagastuskulu arvatakse alati maha esimesest müügitulust, mille järel ei ole enam võimalik oma valikut muuta.

MÜÜJA MÜÜGITULU

Emmy maksab iga müüdud toote lõplikust müügihinnast Müüjale tema osa müügitulust (”Müügitulu”) ning jätab ülejäänu komisjonitasuks endale. Müügitulu makstakse välja kehtiva tulumäära tabeli alusel. Võimalikud Emmy poolt rakendatud kampaaniad ja allahindlused mõjutavad lõplikku müügihinda ja seeläbi ka Müügitulu summat.

Müüja otsustab, kas võtab Müügitulu välja rahas või Emmy koostööpartnerite kinkekaardina. Soovi korral võib Müüja annetada Müügitulu Emmy kaudu heategevuseks.

Emmy kannab võimaliku müügitulu Müüjale alles seejärel, kui makse on laekunud Ostjalt täies ulatuses. Müügitulu makstakse ja kinkekaarte antakse üle kord kuus, müügihetkele järgneva kuu viimasel päeval. Sellega tagatakse Ostjale piisav aeg toodete kättesaamiseks ning seadusliku 14-päevase tagastusõiguse kasutamiseks.

Juhul, kui Müügitulu on ühe kuu jooksul kogunenud alla 10€, jääb see ootele ning liidetakse järgmise kuu Müügituluga. Kogu välja maksmata Müügitulu makstakse välja hiljemalt Müügiperioodi lõppemisele järgneva kuu viimasel päeval. Lõpparve miinimumsumma on 1€. Sellest väiksemaid summasid me välja ei maksa ega kanna ka kinkekaardile.

KÄITLUS- JA TRANSPORDIKULU

Emmy arvestab Müüja toodud toodete esimesest Müügitulust maha 6,90€ käitlus- ja transpordikuludeks igalt kogumiskasti / kogumisautosse loovutatud partiilt või postiga / pakiautomaadiga saates 6,90€ igalt postitatud kastilt/kotilt (edaspidi ”Transpordikulu”). Juhul, kui Müüja toimetab kauba ise Emmy tegevuskohta, Transpordikulu Müügitulust maha ei arvestata.

Nii Transpordikulu kui Tagastuskulu arvatakse Müügitulust maha enne selle maksmist Müüja kontole või kinkekaardile. Iga müüdud toote kohta vähendatakse käsitlemistasu 1,30 € toote kohta. Käitlustasu arvatakse maha müügitulust.

Lisaks on Emmyl õigus nõuda Müüjalt sisse mõistlikud Müüja tegevusest põhjustatud lisakulud, kui Müüja ei täida kauba müüki jätmiseks antud juhiseid (näit. suur kogus müügikõlbmatuid riideid).

VASTUSE PIIRANG JA VÄÄRAMATU JÕUD

Emmy ei vastuta hilinemiste ega kahjude eest, mis on põhjustatud väljaspoole Emmy mõjupiiri jäävatest asjaoludest, mille ilmnemist ei olnud mõistlikkuse piires võimalik ette näha või mille tagajärgi ei olnud võimalik vältida. Vääramatuks jõuks loetakse muuhulgas: töövaidlustega seotud meetmed, personali haigestumine, tulekahjud, looduskatastroofid, impordi- ja ekspordikeelud ning transpordi häired.

E-poe tegevus võib katkeda Emmyst mitteolenevatel põhjustel. Emmy ei garanteeri pidevat, häireteta ega turvalist e-poodi pääsemist ega selle kasutamist. E-poodi pakutakse ”sellisena, nagu see on”, ”siis, kui on kasutatav” ja koos kõikide vigadega.

MUU

Makseraskuste korral käivitavad Emmy või viimase koostööpartnerid sissenõudemenetluse ja katavad võimalikud sissenõudemenetlusega kaasnevad kulud. Võimaliku makseviivituse riski korral ei maksta kõnealuselt tootelt mingit Müügitulul.

Vaidluste ja erimeelsuste korral võib Müüja pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Juhul, kui vaidlus või erimeelsus jõuab kohtusse, käsitletakse seda Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.