Just nüüd: Meeste tooted –30 %

Privaatsuspoliitika


Emmy Clothing Company Ltd privaatsuspoliitika

1. Vastutav andmetöötleja

Emmy Clothing Company Ltd
Hemmolankatu 19
08150 Lohja
FINLAND

(edaspidimeievõi ”Emmy”) 

2. Kontaktisik registriküsimustes 

Eino-Antti Kuuskoski
info@emmystore.ee

3. Registri nimi:

Emmy privaatsuspoliitika

4. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk? 

Isikuandmete töötlemise aluseks on kliendisuhetel ja/või lepingu täitmisel ja/või nõusolekul põhinev ettevõtte õigustatud huvi. Me töötleme teie andmeid, sest meil on teiega leping kas seeläbi, et (i) toimetame kohale teie poolt Emmy veebipoes sooritatud ostud, või seeläbi, et (ii) võtame vastu ja käitleme teie kasutatud esemeid müügiks, või (iii) osutame teile muud teenust, mida olete meilt palunud. Kasutame teie isikuandmeid ka selleks, et saata teile müügi- ja turustusteateid, mille puhul usume, et need võiksid teile huvi pakkuda, juhul kui meil on selliseks tegevuseks teie selgesõnaline nõusolek, või kui olete püsiklient ja meil on õigustatud huvi teiega suhelda. Teil on võimalik igal ajal müügi- ja turundusteadete saamisest loobuda. 

Kasutame teie isikuandmeid selleks, et:

 • Pakkuda nauditavat veebipoe külastamise kogemust, mis teeb ostmise lihtsaks ja aitab teile leida tooteid, millised teile kõige rohkem meeldivad
 • Toimetada kohale teie ostud ning töödelda sellega seotud makseid, tagastusi ja pakkuda kliendituge
 • Vastu võtta ja käidelda teie kasutatud esemeid müügi eesmärgil
 • Maksta välja müügitulu kas koostööpartnerite kinkekaartidena või otse teie pangakontole
 • Saata teile teenusega seotud sõnumeid, näiteks tellimuse staatuse teateid, kas SMS-sõnumi või e-postiga
 • Pakkuda teile individuaalset digitaalset kogemust, mis võimaldab meil toimetada teieni sellist toodete ja teenuste kohta käivat sisu, mis vastab kõige täpsemalt teie huvidele
 • Võtta vastu teie makseid ja sooritada teile makseid
 • Näidata teile emmystore.ee reklaame, kui sirvite Internetti ja sotsiaalmeedia lehekülgi
 • Pakkuda teile veelgi paremat teenust, vastates teie klienditeenuse päringutele
 • Saata teile uudiskirja, juhul kui olete selle tellinud

Kasutame teie kasutajaprofiili, veebikäitumise, vanuse ja tarbimisharjumuste hindamiseks ning teie veebisaidi külastuse isikupärastamiseks ning sisu teile kõige efektiivsemal viisil esitamiseks automatiseeritud otsustusprotsessi (sh. profileerimist). Soovime teada, mis teile ja teistele klientidele meeldib ning oma teenuseid edasi arendada.

5. Milliseid andmeid me töötleme?   

Kogume järgmisi isikuandmeid:

 • Põhiline teave*: teie ees- ja perekonnanimi
 • Kontaktandmed*: e-post, telefon, tarne- ja arve saatmise aadressid
 • Makseandmed* teie ostutellimuste ja võimalike tagastuste töötlemiseks
 • Pangakonto* (IBAN), kui olete saatnud esemeid müügiks ning olete valinud saada selle eest ülekandeid otse oma pangakontole
 • Võimalikud otseturustuskeelud ja -nõusolekud
 • Info kliendisuhte ja lepingu kohta: varasemate ja pooleliolevate tellimuste ja müükide andmed, teie poolt Emmysse müügiks saadetud esemed ja kõik nendega seotud andmed ja tehingud, kõnesalvestused, kirjavahetus teiega ning muud sellega seotud kontaktid, küpsised ja info, samuti igasugune muu info, mida meile vabatahtlikult loovutate
 • Andmed teie ostuharjumustest, lehekülgedest ja toodetest, mida vaatate ja millega meie veebilehte külastades suhtlete 

Tärniga tähistatud informatsioon on meievahelise lepingulise ja/või kliendisuhte eeltingimuseks. Selle hädavajaliku informatsioonita ei saa me toimetada kohale tooteid ja/või osutada teenuseid.

Kui te loote endale Emmy konto, siis me kogume teie nime, e-posti aadressi, salasõna, riigi, sünnipäeva ja -kuu ning täiendavat infot teile enim meelepärastest disaineritest ning teie turustuseelistest.

Kui te annate meile kolmanda isiku andmeid näiteks, kui ostate meilt toote, mille peame toimetama kingitusena teie sõbralekogume ja töötleme isikuandmeid, mis sellist tehingut võimaldavad, nagu näiteks meile teatatud nimi, kohaletoimetamise aadress ja teised kontaktandmed, mida olete meile andnud ning me töötleme selliseid isikuandmeid teie nimel. Kui ese saadetakse kingituseks teile, töötleme teie andmeid üksnes kingitellimuse ja oma lepinguliste kohustuste täitmiseks.

6. Kuidas me informatsiooni hangime?

Kogume teie isikuandmeid teilt, kui te esitate tellimuse, saadate esemeid müügiks, helistate meie klienditeenindusse, tellite meilt turustusteateid, palute  meilt müüja informatsiooni, sirvite meie veebisaiti või kasutate meie veebisaidil emmystore.ee pakutavat ükskõik millist muud teenust.

Kasutame informatsiooni kogumiseks "küpsiseid". Küpsised on väikesed infofailid, mis võivad sisaldada kordumatut ja anonüümset tunnust. Küpsised saadab teie brauserisse teenus ja need salvestatakse teie arvuti kõvakettale. Saate keelata oma brauseri seadetest kõik küpsised või määrata teate saamine iga kord, kui küpsis teie arvutisse saadetakse. Siiski, kui olete küpsised oma arvutis keelanud, on tõenäoline, et saate kasutada meie teenuseid vaid osaliselt. 

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel võib isikuandmeid koguda ja uuendada ka avalikult kättesaadavatest allikatest ning ametiasutustest või kolmandatelt pooltelt kohaldatavate õigusnormide piires saadud info põhjal. Sellist infot uuendatakse kas käsitsi või automatiseeritult.

7. Kellele me andmeid avaldame ja kas edastame andmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda?

Me ei müü, kauple ega avalda mingil viisi kolmandatele isikutele teie isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni. See ei hõlma meie veebimajutuse teenuseid pakkuvaid partnereid ega teisi osapooli, kes aitavad meil teenust osutada, ettevõtlusega tegeleda või teid teenindada, nagu näiteks:

 • Makseteenuse pakkujad, laod, tellimuste komplekteerijad ja kullerfirmad, sh Maksekeskus AS
 • Professionaalsed teenuseosutajad nagu näiteks turundusfirmad, turundusplatvormid ja -teenused, reklaamipartnerid, veebisaitite majutus- ja analüütikateenuse pakkujad, kes kõik aitavad meil ettevõtlusega tegeleda
 • Emmy kinkekaardi partnerid
 • Krediidiinfobürood, õiguskaitseasutused ja pettuse ennetamise bürood
 • Teie poolt lubatud ettevõtted, nagu näiteks sotsiaalmeediaplatvormid.

Võime samuti avaldada teie isikuandmeid, kui arvame, et avaldamine on vajalik seadusest kinnipidamiseks, meie veebisaidi tegevuspõhimõtete või meie või teiste õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks.

Mõned meie alltöövõtjad võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu.  Juhul, kui see nii on, kaitseme teie õigust privaatsusele, rakendades selleks Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse standardklausleid.

8. Kuidas me teie andmeid kaitseme ja kui kaua me teie andmeid säilitame?

Teie isikuandmete kaitse on meile tähtis, aga juhime tähelepanu, et mitte ükski info edastamise meetod Internetis ega elektrooniline andmekandja ei ole 100% turvaline. Samal ajal, kui püüame kasutada teie isikuandmete kaitsmiseks kaubanduslikult vastuvõetavaid meetmeid, ei saa me garanteerida selliste meetmete absoluutset turvalisust. Teie isikuandmeid hoitakse turvatud võrkudes ning neile pääseb ligi vaid piiratud arv isikuid, kellele on väljastatud selliste süsteemide juurdepääsuõigus ning kes peavad hoidma seda teavet konfidentsiaalsena. Lisaks krüpteeritakse kogu teie poolt edastatav tundlik / krediidiinformatsioon ka Transport Layer Security (TLS) turvaprotokolli kaudu. Sama turvaprotokolli kaudu on kaitstud ka kogu teie veebisaidi lehitsemise kogemus (millele viitab ka url algus https://). 

Isikuandmeid sisaldavat süsteemi tohivad kasutada ainult sellised meie töötajad, kes oma tööülesannete tõttu tohivad kliendiandmeid töödelda.

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks te meile oma isikuandmed andsite, va juhul, kui seadus võimaldab või nõuab, et me säilitaksime sellist informatsiooni kauem.  Säilitamise tähtaeg on erinev ja sõltub andmetöötluse eesmärkidest.

Hindame kehtiva seadusandluse valguses regulaarselt andmete säilitamise vajadust. Lisaks sellele rakendame vajalikke meetmeid kindlustamaks, et meie käes olevad isikuandmed ei oleks andmetöötluse eesmärkidest lähtuvalt kokkusobimatud, aegunud ega valed. Korrigeerime või kustutame sellise informatsiooni otsekohe. 

9. Millised on teie õigused andmesubjektina? 

Andmesubjektina on teil õigus:

 • Teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, kust sellised andmed on saadud ja kuidas me neid andmeid kasutame
 • Paluda meil teie kohta säilitatavaid andmeid värskendada, korrigeerida või täiendada
 • Võtta tagasi nõusolek andmete töötlemiseks mingil konkreetsel eesmärgil
 • Paluda meil oma andmed meie süsteemidest kustutada
 • Piirata või väljendada vastuseisu oma andmete töötlemisele meie poolt
 • Väljendada igal ajal ja tasuta vastuseisu andmete töötlemisele, sh profileerimisele selles osas, mis seostub otseturustamisega
 • Seal, kus andmete töötlemine eeldab teie nõusolekut või volitust, paluda meil teie kohta säilitatavate isikuandmete esitamist kergesti loetavas elektroonilises formaadis või selliste andmete edastamist otse teie poolt määratud kolmandale poolele
 • Teatud isiklikel põhjustel on teil samuti õigus väljendada vastuseisu profileerimisele ning teistele andmetöötluse operatsioonidele, kui teie kohta käivate andmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Sellisel juhul tuleb teil selgitada konkreetset olukorda, mille alusel te olete oma andmete töötlemise vastu. Saame sellisest palvest keelduda ainult õiguslikel põhjustel.

10. Kellega ühendust võtta? 

Kõik kontaktid ja soovid, mis puudutavad käesolevat privaatsuspoliitikat, tuleb esitada kirjalikult või isiklikult lõigus kaks (2) toodud kontaktisikule.

11. Privaatsuspoliitika muutmine 

Jätame endale õiguse oma privaatsuspoliitikat igal ajal värskendada või muuta ning seetõttu peaksite käesolevat privaatsuspoliitikat regulaarselt üle lugema. Teiepoolset jätkuvat teenuse kasutamist pärast privaatsuspoliitika muudatuste postitamist meie poolt sellele veebilehele loetakse muudatuste tunnistamiseks ja nõusolekuks muudetud privaatsuspoliitikat täita ja neid siduvaks pidada. 

Juhul, kui muudame käesoleva privaatsuspoliitika olulisi asjaolusid, teatame sellest teile kas teie poolt meile antud e-posti vahendusel või vastava silmatorkava teatega oma veebilehel.